Altijd al een bierbedrijf willen hebben?

Je hebt nog
om mede-eigenaar te worden

Growl - ik stap NU in

Bekijk het hele verhaal

Laatste update: 20-08-2020

Word jij mede-eigenaar?

Word jij mede-eigenaar van de BV van de Beer waardoor we een echt onafhankelijke Craft Beer Discovery Club kunnen blijven. Daarbij wil de Beer zich 100% inzetten om zoveel mogelijk getalenteerde brouwers een kans te geven hun beste bieren door onze leden te laten ontdekken. Beer in a Box staat nog aan het begin. Met jouw hulp kunnen we andere mensen laten ontdekken hoe leuk het is om een bierpakket van de Beer te ontvangen of om lid te zijn van zijn club.

Help de Beer en deel zijn verhaal

Lees het hele verhaal

We hebben een heel verhaal opgeschreven. Over onze plannen, het verleden en wat we met het geld gaan doen.

Bekijk het verhaal

Crowd About Now

Instappen kan alleen via het platform van Crowd About Now en vanaf €150,-

Crowd About Now website

In a nutshell

De Beer zoekt een minimale investering van €250.000 tot maximaal €500.000. Dit wordt gedaan via een aandelenparticipatie. Één aandeel vertegenwoordigt een waarde van €50,-.

Het aanbod start op 27 mei 2020 en sluit op 22 juli 2020. Of zodra het maximale bedrag is behaald.

Instappen kan alleen via het platform van Crowd About Now en vanaf €150,- (www.crowdaboutnow.nl/beerinabox)

Het opgehaalde bedrag zal worden gebruikt voor verdere groei, marketing, herfinanciering en algemene bedrijfsdoeleinden

Ik zit dus met vragen

Goeie vraag!

In 2019 hebben we €1800 geïnvesteerd in software. Bij voldoende funding zijn we van plan dit op te schroeven als onderdeel van verdere investeringen in de groei, bijvoorbeeld in data-analyse of apps om daarmee verdere groei te realiseren.
In 2019 hebben we na de initiële groeifase het model verder aangescherpt en ons voorbereid op de volgende groeifase. Hierdoor waren we operationeel voorbereid om de groei aan te kunnen die we in de eerste maanden al grotendeels hebben kunnen realiseren. Omdat we pas op de plaats hebben gezet, laten de cijfers over 2019 een beperkte omzetgroei zien ten opzichte van 2018. Daarbij hebben we op de kosten gelet (onder andere lagere marketing kosten) en ervoor gezorgd dat ten opzichte van 2018 het verlies sterk hebben beperkt.
De huidige groeiprognose gaat ervan uit dat we in 2023 minder aan marketing zullen gaan besteden terwijl we onze leden aantallen op peil houden. Op dat moment zouden we ook dividend kunnen gaan uitkeren. Het kan echter ook zijn dat we ons gaan richten op andere geografische markten en/of verdienmodellen. We gaan er in elk geval niet vanuit dat we in Nederland oneindig zullen blijven groeien. Het kan ook zijn dat we tegen die tijd aantrekkelijk zijn voor mogelijke strategische kopers waardoor onze aandeelhouders (ook de nieuwe) een aantrekkelijk rendement kunnen bieden door verkoop. Voorlopig zullen we ons gaan richten op het realiseren van onze ambities zoals weergegeven in het business plan.
Certificaten kunnen in beginsel 1 keer per jaar worden verhandeld. Wij zullen een indicatieve waardering berekenen op basis van onze performance in de voorafgaande 12 maanden en die als richtlijn delen met de houders van de certificaten. Dan zullen we vervolgens onder de houders de interesse peilen voor mogelijke koop dan wel verkoop van de certificaten. Vraag en aanbod (aantal en geïndiceerde prijs) zullen we dan zoveel mogelijk bij elkaar brengen door middel van een (discrete) informele veiling. Mogelijk dat we dit bij succes vaker zullen organiseren (bijvoorbeeld 2 keer per jaar).
In eerste instantie richten wij ons op Nederland. Maar op termijn willen we naar het buitenland, met name België (waar we al actief zijn), Scandinavië en Duitsland zijn voor ons interessant. Dit zit nog niet in het business plan en we houden onze certificaat-houders van onze plannen op de hoogte tijdens de jaarlijkse certificaat houders bijeenkomst.
Wij hebben geen accountants verklaring op het prospectus gevraagd. Onze goedgekeurde jaarrekening 2018 zijn ter inzage beschikbaar. Neem hiervoor contact met ons op.
Nee, dat is niet nodig. De inschrijving wordt geregeld door CrowdAboutNow en de administratie van je certificaat wordt bijgehouden door een STAK (stichting administratiekantoor). Beleggen is risicovol en in het algemeen is het raadzaam om je beleggingen te spreiden.
Wij hebben geen accountants verklaring op het prospectus gevraagd. Onze goedgekeurde jaarrekening 2018 [en concept 2019] zijn ter inzage beschikbaar. De waardering is tot stand gekomen op basis van de eerdere investeringsrondes, vergelijkbare transacties en onze beste inschattingen ten aanzien van de waarde potentie in de toekomst die gerealiseerd kan worden als wij onze doelstellingen halen. Beleggen in aandelen is risicovol en wij zijn ons ervan bewust dat de waarde van een aandeel kan fluctueren. Het enige dat wij kunnen doen is ons stinkende best om onze doelstellingen te halen.
De waardering is tot stand gekomen op basis van de eerdere investeringsrondes, vergelijkbare transacties en onze beste inschattingen ten aanzien van de waarde potentie in de toekomst die gerealiseerd kan worden als wij onze doelstellingen halen. Als houder van het certificaat ben je mede-eigenaar van Beer in a Box. Dat betekent dat je gerechtigd bent op winstdeelneming, bijvoorbeeld als er dividenden worden uitgekeerd of bij een eventuele toekomstige verkoop van de onderneming. Als aandeelhouder heb je na de investering geen verplichtingen, maar we zien je graag op de bijeenkomsten.
Je krijgt bij inschrijving gegarandeerde toewijzing van het aantal aandelen dat je wilt investeren (‘first come, first serve’)
Dat klopt. Of wij dividend zullen gaan uitkeren is niet zeker, in eerste instantie willen we alle cash terug investeren in het bedrijf. Op termijn zouden we dividend kunnen gaan uitkeren en de ‘pay-out’ is dan afhankelijk van de netto winst die wij dan genereren. Het kan ook zijn dat de onderneming in de toekomst ooit verkocht gaat worden. In dat geval zou je je eigen rendement berekening kunnen maken (stel dat wij onze omzet-doelstelling van €14 miljoen halen en een koper bereid zou zijn om X keer de omzet te betalen…). Wij doen echter geen uitspraak over toekomstige waardering, alleen over de financiële doelstellingen die wij willen behalen.
Wat voor ons business model erg belangrijk is, is dat we een kritische grens bereiken voor het aantal leden en het aantal losse dozen dat wij verkopen (van waaruit een verdere aanwas van leden komt). Wij hebben dat zelf berekend op een aantal van 5000. Bij ons huidige verdienmodel komen wij dan op dergelijke groeicijfers.
Winstoogmerk mag wat ons betreft. Een investering is niet zonder risico, er is geen garantie dat wij onze doelstellingen gaan halen. Maar als we die halen, is dat ook zeker dankzij deze kapitaalronde. Wij willen de investeerders die het mede mogelijk maken mee laten delen in de winst, vandaar ook de keuze voor aandelen (in plaats van een lening).
Wat voor ons business model erg belangrijk is, is dat we een kritische grens bereiken voor het aantal leden en het aantal losse dozen dat wij verkopen (van waaruit een verdere aanwas van leden komt). Wij hebben dat zelf berekend op een aantal van 5000. Bij ons huidige verdienmodel komen wij dan op dergelijke groeicijfers. Op basis van ons groeimodel gecombineerd met marketing bestedingen verwachten we in 2022 op dat aantal leden uit te komen. Hier speelt ook mee dat we de operatie mee moeten laten groeien om te kunnen leveren wat we beloven. Als we harder kunnen groeien dan wat we nu voorzien zullen we dat niet nalaten.
Onze focus gaat voor nu naar speciaalbier en bierpakketten. Dat sluit het beste aan bij ons aanbod richting de consument en dat zien we ook terug in de conversiecijfers.
Beer in a Box levert de technische infrastructuur aan brouwers om via hun eigen site te kunnen verkopen. De Bol.com voor brouwers eigenlijk. Daarnaast zetten we deze pakketten ook op de website(s) van Beer in a Box. In de shop kan je deze brouwers vinden.
Deze optie hebben we al. Staat nog een beetje op de achtergrond omdat we er mee aan het testen zijn. Kijk maar op https://www.beerinabox.nl/bier/match
We hebben een minimale operatie nodig om de bestellingen te kunnen ‘handlen’ waardoor wij een vaste kostenbasis hebben. Initieel (in de eerste jaren) zullen we ook personeel moeten gaan aantrekken. Voorbij een bepaald punt groeien de vaste kosten minder hard door operationele schaalvoordelen. De verzendkosten zijn nu bijvoorbeeld nog relatief hoog. Wij hebben dat omslagpunt berekend op 70k omzet.
We hebben nu ruim 1000 leden en zien dat aantal sterk toenemen.
De terugkerende klanten / leden ligt nu op ongeveer 20% van onze base. Leden blijven gemiddeld 2 ½ jaar lid.
Doordat de prijs per aandeel gelijk is, moeten we meer aandelen gaan uitgeven bij meer vraag terwijl de waardering niet veranderd.
De mate van winstgevendheid. Dus voorbij het omslagpunt, waarbij de vaste kosten in verhouding tot de omzet dalen, genereren we meer winst. In eerste instantie willen we de winst herinvesteren in verdere groei. Als die mogelijkheden beperkter worden, of minder aantrekkelijk ten opzichte van de alternatieven of als wij goedkope financiering kunnen aantrekken, dan zullen we tot winstuitkering overgaan.
Certificaten kunnen in beginsel 1 keer per jaar worden verhandeld. Wij zullen een indicatieve waardering berekenen op basis van onze performance in de voorafgaande 12 maanden en die als richtlijn delen met de houders van de certificaten. Dan zullen we vervolgens onder de houders de interesse peilen voor mogelijke koop dan wel verkoop van de certificaten. Vraag en aanbod (aantal en geïndiceerde prijs) zullen we dan zoveel mogelijk bij elkaar brengen door middel van een (discrete) informele veiling. Mogelijk dat we dit bij succes vaker zullen organiseren (bijvoorbeeld 2 keer per jaar).

Je bent in goed gezelschap

Wat onze klanten zeggen

Wij hebben hele blije klanten! Overal. Maar met name hier op het internet. Inclusief lovende kritieken uit alle windhoeken!

Review klantwaardering Beer in a Box op Facebook
Review klantwaardering Beer in a Box op Trustpilot
Review klantwaardering Beer in a Box via eigen klantonderzoek

Lees leuke ervaringen en reviews