Logo van De Bekeerde Suster
Plaats Amsterdam
Land Nederland
Url De Bekeerde Suster

De Bekeerde Suster

Maria van Bethanien is een bijbels figuur uit het Nieuwe Testament waarin wordt vermeld dat zij behoorde tot de groep van vrouwen die Christus vergezelde op zijn tochten. In het middeleeuwse Amsterdam was zij geliefd en vereerd omdat zij in haar leven de daad bij het woord had gevoegd: zij had haar losbandige levenswandel opgegeven en was vroom gaan leven. Naar haar voorbeeld stichten Arent Moey en Weyn Pieter Ghijbertsdochter omstreeks 1450 een speciaal klooster voor vrouwen die hun zondige leven vaarwel wilden zeggen. Zo werd dit Bethanienklooster ook een toevluchtsoord voor prostituees met berouw. Deze ‘gevallen’ vrouwen werden na hun intrede in het klooster Bekeerde Susters genoemd. Een bekende inwoonster van het klooster was Witte Antonia. De Susters waren niet alleen beroemd vanwege hun opmerkelijke verleden. De Bekeerde Susters hadden een belangrijke rol voor de zuip en schranspartijen van de schutterijen (een militie van burgers die Amsterdam beschermden). De koeien die ze fokten voor het vlees van deze feesten kwam uit de stallen van het klooster. Na met de hand binnen de kloostermuren te zijn geslacht leverde dit vee de beste biefstukken van Noord-Holland en omstreken. De kruiden- en moestuinen waren vermaard. DE SUSTERS GAAN AAN HET BIER De bierbrouwsels van de nonnen hebben zoals wij mogen geloven de Susters onmisbaar gemaakt voor de verdere ontwikkeling van het laat middeleeuwse Amsterdam. De keerzijde van het ongehoorde consumptie van de voortreffelijke brouwsels is het toentertijd liederlijke gedrag van de Manke Monnik. Ook een gedegradeerde barbier heeft flink zijn dorst gelest met het vloeibare goud dat zijn oorsprong binnen de kloostermuren had gevonden. Van het klooster is niet veel meer over..In de Barndesteeg is nog een gedeelte van het klooster te zien. Vandaag de dag is De Bekeerde Suster op de plek en grond van het Bethanienklooster een geliefd proeflokaal en café-restaurant, met een stoombierbrouwerij waar exclusieve bieren voor de sustercafés van De Bekeerde Suster worden gebrouwen.